Var rädda om varandra!

Den stundande Valborgsmässohelgen kan vara en mycket trevlig helg med extra ledighet. Vädret brukar också vara hyfsat varmt också här i Norden.
Det är också en helg då ungdomar kommer i kontakt med alkoholen för första gången. Jag vill ta några minuter av din dyrbara tid och ge mina tankar.
Jag har jobbat rätt många år med människor i utsatthet, och sett alkoholens skadeverkningar på mycket nära håll. Jag har mött många män och kvinnor som uttryckt sin ångest över att vara fast i missbruk. Ibland hör jag människor säga att ”var och en gör val i livet”, och ”man får skylla sig själv”. Tänk om det vore så enkelt. Det finns ingen som med fri vilja sätter sig i en sådan situation. Många av de jag mött genom åren som sitter fast i alkohol- och annat drogmissbruk, har sagt till mig att de hade önskat att någon vuxen satt gränser när de var yngre. Det är oerhört vanligt att den som befinner sig i ett missbruk har börjat i mycket unga år, och då inte med narkotika, utan med cigaretter och alkohol.
Valborg-fralsningsarmen-webb

Vi vuxna har ett mycket stort ansvar för våra barn, och ungdomar! Om vi visar att det inte är okej att låta ungdomar vänja sig vid alkohol, så har vi nått en bit på väg. Det är så att man kan inte lära sig att dricka. Vi kan aldrig veta vem som kommer att hamna i ett missbruk eller ej! Det som forskarna däremot vet är att riskerna blir högre för eventuella skador ju tidigare alkoholdebuten sker.

För att Valborgshelgen skall bli en angenäm helg för ungdomarna så vill jag tipsa dig om att vara nyfiken på vad din tonåring skall göra i helgen! Ytterligare en sak som är så bra är att röra sig ute där det finns ungdomar, för att få bra och givande samtal.
Låt den stundande helgen bli ett fint tillfälle att ta emot våren och vara rädd om varandra!

Annonser

Alkoholreklamens förrädiska ansikte

Det är väl inget ämne och företeelse som sitter djupare i den svenska folksjälen än alkoholen. I de flesta sammanhang finns alkohol med och det skall drickas socialt, och Du förväntas kunna ”dricka socialt” och i ”glada vänners lag”.Att förr i tiden, efter välförrättat värv vid arbetsveckans slut, slinka in på Systembolaget och köpa sig en helflaska eller kvarting brännvin inför helgens dansbanebesök var ytterst vanligt.

Jag har jobbat länge med personer i en stark beroendeställning till alkohol. Där konsumtionen inte inskränker sig till ett glas öl, en kväll i veckan. Väldigt många människor jag mött inom missbrukarvården har varit fast i ett gigantiskt missbruk, där hela tillvaron påverkas och styrs av alkoholen. Många personer har det gått så illa för att de avlidit i sitt missbruk.

Det jag nu vill peka på är den gigantiska ökning av alkoholreklam som har skett i våra medier, bara de senaste åren. Den riktar sig inte i första till de personer som har djupa svårigheter med alkohol utan till mycket mer ekonomiskt resursstarka människor, och inte minst till unga vuxna. Reklamen för alkohol är mycket förrädisk! Den görs tilltalande layoutmässigt. Under de senaste 15 åren är utvecklingen minst sagt dramatisk! Från att ha omsatt blygsamma 8 miljoner kronor, år 2000, så omsattes 1 376 i alkoholreklam år 2014. Ja, Du läster rätt, så mycket har branschen ökat sin reklam på 15 år! (källa: www.iq.se). Det är en klar indikator på att alkoholindustrin är gigantisk, och att det omsätts ofantliga belopp enbart på alkohol.

Frälsningsarmén har i Sverige alltsedan 1882 arbetat med att stödja och hjälpa människor ur olika former ur missbruk, där alkoholen också idag är ett enormt problem för människor. Vi i Frälsningsarmén kommer fortsätta kämpa för varje människa som på något sätt far illa av alkoholens skadeverkningar.